admin

Hoe gevaarlijk is asbest?

Het is algemeen bekend dat asbest inademen slecht is voor je gezondheid. Asbest is verwerkt in verschillende toepassingen en komt vrij bij het beschadigen van dit materiaal. Mensen die vroeger langdurig asbestdeeltjes ingeademd hebben, kunnen tientallen jaren later gezondheidsklachten ervaren. Maar hoe gevaarlijk is asbest nu precies? Wat kun je doen bij blootstelling aan asbest?

Hoe gevaarlijk is asbest? Meer lezen »

residence, property, house-2219972.jpg

Het goed beheren van vastgoed

Om vastgoed en een portfolio optimaal te beheren is veel kennis van juiste software erg handig en misschien zelfs noodzakelijk. Alles gaat tegenwoordig digitaal en zo innovatief mogelijk waardoor een goede kennis van besturingssystemen in de toekomst waarschijnlijk alleen maar belangrijker wordt. Wanneer de kennis van deze software op de juiste manier wordt toegepast kan

Het goed beheren van vastgoed Meer lezen »