Minimaal energielabel C voor grote kantoorgebouwen

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel kantoorC hebben. Dit betekent dat het maximale verbruik van fossiele primaire energie 225 kWh per m2 en per jaar bedraagt. Het fossiele primaire energieverbruik is de som van het primaire energieverbruik voor verwarming, koeling, warmwatervoorziening en ventilatoren. Voor utiliteitsbouw wordt ook het primaire energieverbruik voor verlichting en  bevochtiging (indien aanwezig) meegeteld.

Wanneer moet mijn kantoor voldoen aan Energielabel C?

 – voor privé kantoren;

 – Geen rijks-, rijks- of stadsmonument.

 – Het kantoorgebouw is de afgelopen twee jaar niet  gesloopt, verbouwd of in beslag genomen.

 – Minimaal 50% van het gebouw kan worden gebruikt voor kantoorfuncties.

 – De totale bruikbare oppervlakte van het kantoorgebouw is minimaal 100 vierkante meter.

Energielabel C kantoor

De verordening is eind 2018 vastgesteld als wijziging van het Bouwbesluit van 2012 (het “Bouwbesluit”). De etiketteringseisen sluiten aan bij de nieuwe doelstelling van het Klimaatakkoord om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren.

Wacht niet te lang!

Volgens de cijfers heeft nog steeds de helft van alle kantoren  geen energielabel en heeft slechts 12% van deze groep  een energielabel  dat voldoet aan de gestelde normen. Daarom is het belangrijk om op korte termijn in  te grijpen en  de energiestatus van het kantoor te controleren. Als het energielabel onvoldoende is, moeten begin 2023 energiebesparende maatregelen worden genomen. U bent niet de enige eigenaar en de implementatie kan enige tijd in beslag  nemen, dus wacht niet te lang.

Als ondernemer komt u in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) als u investeert in energiebesparingsmaatregelen. Om in aanmerking te komen voor een EIA moet uw energie-investering  op de Energielijst 2022 staan. Deze lijst is te vinden op de website van RVO. In dat geval is de investering EIA-plichtig. Dit betekent  dat 45,5% van uw investering als extra aftrekpost van uw winst kan worden afgetrokken. Het resultaat is minder inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.